Tag dětské hřiště

Oznámení o vzniku občanského sdružení

Publikováno dne: 07. Červen 2011, 21:52 Tagy: , , , ,
     Kerýsek o.s.

Cílem sdružení je:

  • poskytovat dětem prostor pro vzájemné setkávání a využití volného času
  • organizovat pravidelné aktivity pro děti
  • realizace dětského hřiště
  • spolupráce se školkou
  • zlepšování kvality života dětí v Třebestovicích

Těchto cílů chce sdružení dosáhnout vzájemnou pomocí svých členů, předáváním zkušeností a řešením problémů za spolupráce se všemi organizacemi, které mají stejnou sféru zájmů, s obecním zastupitelstvem, s mateřskou školou, kulturními institucemi, pedagogy apod.

Nejsme žádné politické hnutí, svou činností chceme zlepšit kvalitu života rodin s dětmi v Třebestovicích a tím přispět k rozvoji komunity v obci.